head
หน้าแรก ผลิตภันฑ์ ประวัติไร่ชาหงษ์ฝู่ ไร่ชาหงษ์ฝู่ ร้านชาหงษ์ฝู่ หงษ์ฝู่รีสอร์ท สั่งซื้อสินค้า ติดต่อเรา
วิธีการชงชา
1. ใส่ใบชาในกาชาประมาณ 1/6 -1/4
2. รินน้ำเดือดลงในกาชาครึ่งหนึ่ง เททิ้งทันที (ไม่ควรเกิน 5 วินาที) เพื่อล้าง
   และอุ่นใบชาให้ตื่นตัว
3. รินน้ำเดือดลงในกาชาจนเต็ม ปิดฝากา ทิ้งไว้ประมาณ 45 - 60 วินาที
4. รินน้ำชาลงในแก้วดื่ม (การรินแต่ละครั้ง ต้องรินน้ำให้หมดกา มิฉะนั้น
  จะทำให้น้ำชาที่เหลือมีรสขม ฝาดมากขึ้น เสียรสชาติ) ใบชาสามารถชง
  ได้ 4 - 6 ครั้ง หรือจนกว่ากลิ่นชาจะหายหอมไป และในการชงแต่ละครั้ง
  ให้เพิ่มเวลาครั้งละ 10 - 15 วินาที

วิธีเก็บรักษาใบชา
ควรเก็บในที่แห้ง ณ อุณหภูมิห้อง ในภาชนะที่ปิด สนิท และปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้
1. บรรจุซองฟอยด์ ให้รีดลมออกให้หมด เพื่อมิให้กลิ่นกระจายหาย และ คงให้ใบชาสดใหม่อยู่เสมอ
2. บรรจุภาชนะอื่น ภาชนะนั้นต้องทึบแสง เช่น กระป๋องไม้ หรือกระป๋อง อะลูมิเนียม
หลีกเลี่ยงการเก็บใบชาไว้ในภาชนะที่แสงสามารถลอดผ่านได้ เนื่องจากมีผลเสียต่อใบชา
3. ภาชนะนั้นๆต้องปราศจากกลิ่นแปลกปลอมใดๆ เนื่องจากใบชามีคุณ สมบัติดูดกลิ่นอย่างดี
ดังนั้นควรทำความสะอาดภาชนะนั้นด้วยน้ำสะอาด หลายๆครั้ง จนแน่ใจว่าสะอาดที่สุดแล้ว
4. ไม่ควรวางไว้ใกล้สถานที่ที่มีกลิ่นความรุนแรง หรือกลิ่นแปลกปลอม ต่างๆ

Copyright © 2011 Hongfuteas.com
ไร่ชาหงษ์ฝู่ 133 หมู่ 1 บ้านสันติคีรี, ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย, 57110
Tel: 080-558-0066, 086-366-1668
ร้านชาหงษ์ฝู่กรุงเทพ
77/425 หมู่บ้านภัสสร แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม 10220
Pranee1668@gmail.com